Logo Vredegerechten Gent

Openbare zittingen

 

De openbare zitting van het vredegerecht kanton Beveren vindt plaats elke dinsdag om 9.30 u.

De openbare zitting is voor het publiek toegankelijk. Op het vredegerecht zijn er ook zittingen in raadkamer die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Op de openbare terechtzitting zetelt de vrederechter samen met de griffier. 

Op de zitting kunt u persoonlijk verschijnen maar u  kan zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat of een familielid via volmacht. Hier zijn strikte wettelijke regels voor van toepassing. Gelieve u hiervoor eerst te wenden tot de griffie voor meer inlichtingen zodat u zich niet nutteloos hoeft te verplaatsen.