Logo Vredegerechten Gent

Personen en hun functie

 

Volgende personen staan ter uwer beschikking :

Kristiaan Rotthier : Vrederechter

Hilde Staut : Hoofdgriffier

Gisèle Vermeulen : Griffier

Ilse De Paep : Afg. Griffier

Christel Van Bogaert : Medewerker

Arunee Sirimueang : Medewerker onderhoud